Maski przeciwpylowe na rower

Pyły także wyjątkowe cząsteczki poruszające się w powietrzu mogą stanowić szczególnie bolesne dla własnego zdrowia. Co prawda organizm gościa jest zwykle urządzony w granice utrudniające wnikanie zbyt wielu zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim przyjmie się ono do swego pomieszczenia.

Niestety, te zabezpieczenia choć skuteczne, czasem przedstawiają się niewystarczające - szczególnie dla wyjątkowo delikatnych części pyłów, jakie z możliwością przenikają przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc i tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź odkładając się również w efekcie powodując powstawanie groźnych, często dużych i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca to zdrowe podejście do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie przygotowuje się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza rodzi się być typowe - choć bynajmniej nie świadczy to, że atrakcyjne dla kogoś. Z kolei tam, gdzie pracują maszyny i piece wyzwalające ogromne ilości zanieczyszczeń, są te ludzie odpowiedzialni za ich pozycję, i dokładnie zmuszeni wdychać wyziewy tych maszyn. Na szczęście wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone szczególnie do czyszczenia w porządek mechaniczny zanieczyszczeń, jakie są tworzone przez piece hutnicze, czy różnego typie maszyny gospodarcze. W sprawie zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach dużo byłoby zamknąć przyczynę ich wynikania. Jednak choć człowiek może wymyślać cuda w wszelkiej dziedzinie, to pewne procesy techniczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, i nawet jeżeli da się je zmienić, wtedy nie tak zyskownie. W sukcesu przemysłu wydajność maszyny to reguła, to nie zawsze płaci się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na zdrowa, lecz mniej wydajną. Dużo oszczędniejszym rozwiązaniem pozwalającym zastosować do fabryki czy huty działania proekologiczne jest umieszczenie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z części zachodzących w procesie prac czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są obecnie bardzo często i chętnie wykorzystywanym rozwiązaniem, szczególnie w przedsiębiorstwach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, dodatkowo w hutnictwie, które również wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej części nie są przyjazne dla organizmu człowieka tam pracującego.