Odpylacze odsrodkowe

Odpylacz wykonany zgodnie z regułą atex (atex dust collector) stoi w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany stanowi dla zwykłych oraz silnych instalacji odpylających z perspektywą rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w okolicę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest podawane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przewożone do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są łatwe w toku codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w toku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przychodzi do rozprężenia, co robi, że wielkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w dole odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie tematu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który umożliwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega poruszaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co wpływa maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest odpowiednie dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w etapie jego pozycji (on-line) jak również po jego wyłączeniu (off-line).