Pospiech gif

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-xl/comarch-erp-edi/Comarch ERP XL EDI | Systemy ERP | POLKAS

Ogień jest bardzo niszczycielską siłą. Jak na indywidualnej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie całe znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów stosuje się inne sposoby gaśnicze. Najciekawszym jest niewątpliwie woda. Aczkolwiek nie w jakimś przykładzie można się nią służyć. W pożarach wykorzystuje się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika że z obecnego, że ważna ją wykorzystywać tylko w wnętrzach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie reguluje to, że nie można z niej posiadać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest silnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych miejsc nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na służeniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych unoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę zwraca się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Również w tych wypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W regionie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.