Pyly ocena ryzyka zawodowego

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe posiadają najogromniejsze ryzyko dla zdrowia wykonywających w takim środowisku osób.

Drivelan UltraZobacz naszą stronę www

Ze względu na pomysł na poziom zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym działaniem w gronu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest aktywne zapobieganie przez stosowanie swej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare i mokre. Najczęściej stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jakiś z najdostępniejszych odpylaczy o małych kosztach instalacji. Zaletą tego rozwiązania jest ograniczona skuteczność odpylania, a przeważnie są przydatne w zestawieniu z własnymi odpylaczami. Dużo długą efektywnością działania ukazują się odpylacze filtracyjne. Przydatne w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z wybranych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w punkcie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania pragną istnieć użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą być certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny jest od gałęzi przemysłu a z określonego zagrożenia.